Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Prijímanie na štúdium / Manažment regionálneho CR

Denné štúdium MRCR

Podmienky prijatia uchádzačov o 4-ročné denné štúdium študijného odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu nájdete v tomto dokumente:

Kriteria MRCR 17-18Kriteria MRCR 17-18
PDF dokument, veľkosť 341 kB