Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Prijímanie na štúdium / Obchodná akadémia

Denné štúdium OA

Podmienky prijatia uchádzačov o 4-ročné denné štúdium študijného odboru Obchodná akadémia nájdete v tomto dokumente:

Kriteria OA 19-20Kriteria OA 19-20
PDF dokument, veľkosť 333 kB