Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Prijímanie na štúdium / Informačné systémy a služby

Denné štúdium IS

Podmienky prijatia uchádzačov o 4-ročné denné štúdium študijného odboru Informačné systémy a služby nájdete v tomto dokumente:

Kriteria ISS 19-20Kriteria ISS 19-20
PDF dokument, veľkosť 421 kB