Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

Chorvátsko 2018 oznam

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že zájazd do Chorvátska pre študentov 2. ročníka Pro scholaris sa uskutoční v termíne od 9.6.2018 do 16.6.2018. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

1. Miesto a hodina zrazu: Žilina, parkovisko pri autobusovej stanici, 9. 6. 2018 o 7:45 hod.

Miesto a hodina /približne/ návratu: Žilina, parkovisko pri autobusovej stanici,16. 6. 2018 o 18:00 hod.

2.Kontakt:

Mgr. Milata (riaditeľ Pro scholaris)– mobil: 0902 930 201

Mgr. Mýtny (vedúci) – mobil : 0903 681 857

3. Ubytovanie: Danica Trošelj, Stipe Bušljete 9, 23244 Starigrad- Paklenica, Croatia.

4. Je nariadený prísny zákaz požívania alkoholických nápojov, cigariet a omamných látok !!! Pri porušení zákazu budú rodičia žiaka ihneď telefonicky kontaktovaní a taktiež mu bude udelená znížená známka zo správania.

Vážení rodičia, ak ešte potrebujete nejaké informácie o zájazde, pokojne sa so svojimi otázkami obráťte na nás (Mgr. Milata, Mgr.Mýtny), sme Vám k dispozícií.

S pozdravom

SSOŠ Pro scholaris

Jarná 13, 010 01 Žilina
Návrat späť