Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

kurz Jazdy na koni a jachtingu

Vážení rodičia,

       Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že výcvikový kurz  Jazdy na koni a jachtingu pre študentov 3. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris sa uskutoční v termíne 1.10.2018 – 5.10.2018 na Oravskej priehrade v zariadení Ranč u Edyho. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

1. Miesto a hodina  zrazu: Žilina autobusová stanica,10:45, pondelok   1. 10. 2018

     Miesto a hodina návratu: Žilina autobusová stanica,11:45 piatok  5. 10. 2018

 2.    Kontakt:  

Mgr.Tomáš Milata (riaditeľ SSOŠ Pro scholaris)  0902 930 201

Mgr.Juraj Mýtny (vedúci VK) 0903 681 857

 3. Je nariadený prísny zákaz požívania alkoholických nápojov, cigariet a omamných látok!!! Pri porušení zákazu bude žiak 

z výcvikového kurzu okamžite vylúčený (rodičia budú ihneď telefonicky kontaktovaní) a taktiež mu bude udelená znížená známka zo správania.

 4. Dopravu,ubytovanie a stravu pre študentov CR hradí škola.

 Doplatok za výcvik jazdy na koňoch a prenájom lodí s kapitánmi je 30 €.

      Vážení rodičia, ak ešte potrebujete nejaké informácie o VK, pokojne sa so svojimi otázkami obráťte na nás (Mgr. Mýtny Juraj), sme Vám k dispozícií.

 

S pozdravom

 

                                  Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris

                                                 Jarná 13, 010 01 Žilina



Návrat späť