Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

kurz Vysokohorskej turistiky a základov horolezectva pre študentov 4. ročníka

Vážení rodičia,

 Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že výcvikový kurz  Vysokohorskej turistiky a základov horolezectva pre študentov 4. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris sa uskutoční v termíne 18.9.2017 – 22.9.2017 na Zamkovského chate vo Vysokých Tatrách. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

1. Miesto a  hodina zrazu: Žilina železničná stanica 8:15 pondelok  18.9. 2017

       Miesto a  hodina  návratu : Žilina železničná stanica 13:15 piatok  22.9. 2017

 2.    Kontakt:

Mgr.Tomáš Milata (riaditeľ SSOŠ Pro scholaris) 0902 930 201   Mgr.Molovčáková (vedúca VK) 0905 207 797

 3. Je nariadený prísny zákaz požívania alkoholických nápojov, cigariet a omamných látok!!! Pri porušení zákazu bude žiak 

z výcvikového kurzu okamžite vylúčený (rodičia budú ihneď telefonicky kontaktovaní) a taktiež mu bude udelená znížená známka zo správania.

 4. Dopravu, ubytovanie a stravu pre študentov CR hradí škola. Doplatok za inštruktorov a vodcov je 15,- €.

 5.  Študenti OA hradia za kurz 130,- €.

 6.  Študenti dostanú podrobné informácie na EduPage.

      Vážení rodičia, ak ešte potrebujete nejaké informácie o VK, pokojne sa so svojimi otázkami obráťte na nás (Mgr. Eva Molovčáková), sme Vám k dispozícií.

 S pozdravom

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris

           Jarná 13, 010 01 ŽilinaNávrat späť