Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Fotogaléria / Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov