Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / O škole / Občianske združenie Maják

2% z daní

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti SOA,

prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašich daní prostredníctvom
Občianskeho združenia Maják pri Súkromnej SOŠ Pro scholaris.
Získané peniaze budú v plnej výške využité na rozvoj našej školy, na podporu vzdelávania, mimoškolských a telovýchovných aktivít žiakov.

Údaje potrebné do daňového priznania:

IČO: 42217806
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Maják pri Súkromnej strednej odbornej škole Pro scholaris
Sídlo
Ulica:
Jarná
Číslo: 13
PSČ: 010 01
Obec: Žilina

Zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ:
- požiadajte zamestnávateľa o vypísanie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane",
- vypíšte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy".
Obe tlačivá doručte, prosím, na daňový úrad alebo na sekretariát Súkromnej SOŠ Pro scholaris.

Ďakujeme !

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmovPotvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov
DOC dokument, veľkosť 18 kB

vyhlasenievyhlasenie
DOC dokument, veľkosť 19 kB