Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / O škole / Základné informácie / Základné piliere SOA

Prezentácia o dennom štúdiu

Pozrite si prezentáciu o dennom štúdiu na SOA. Prezentáciu si stiahnite do svojho počítača a stlačte F5. Jednotlivé snímky sa prehrávajú automaticky. Príjemné sledovanie praje SOA :-)

SOA denné štúdiumSOA denné štúdium
PPT dokument, veľkosť 38 758 kB

Spot v rádiu SEVERSpot v rádiu SEVER
PDF dokument, veľkosť 1 333 kB

Základné piliere SOA

Základnými piliermi školy sú:

 • klientský prístup k žiakom a rodičom na báze otvorenej komunikácie, vzájomnej úcty a partnerstva,
 • výber kvalitných pedagógov,
 • individuálny a ľudský prístup pedagógov k žiakom,
 • dôraz na rozvoj komunikačných zručností žiaka v ústnom a písomnom prejave v materinskom a cudzom jazyku,
 • prepojenie školy s praxou,
 • nadštandardná výučba cudzích jazykov,
 • nadštandardné materiálno-technické vybavenie,
 • garancia nemennej výšky školského poplatku počas 4 rokov štúdia,
 • garancia jasne stanovených benefitov pre žiaka za zaplatený školský poplatok (viac v kategórii „bonusy"),
 • odmeňovanie vynikajúcich študentov (odpustenie časti školského poplatku, hodnotné vecné ceny za reprezentáciu školy a najlepšie ročníkové projekty),
 • zaistenie bezpečného prostredia bez kriminality, šikanovania a drog.