Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / O škole / Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci školy:

Mgr. Tomáš Milata - riaditeľ školy (SJL, DEJ)
riaditel@soaza.skIng. Ján Leľak, PhD. - zástupca riaditeľa (MAT)
jan.lelak@soaza.skMgr. Ivana Kormancová Kopásková, PhD. - zástupkyňa riaditeľa (SJL, OBN)
ivana.kopaskova@soaza.sk


Mgr. Peter Adamov (MAT, INF)
ikt@soaza.sk


Mgr. Vicente Arce (ANJ)
arce@soaza.sk
Mgr. Monika Cabadajová (ANJ, OBN)
cabadajova@soaza.skIng. Eva Kocúrová (OP - ekonomické)
kocurova@soaza.skMgr. Eva Ladňáková (ŠPJ, BIE, PRP, NAB)
ladnakova@soaza.skPhDr. Kristína Lucká (ANJ, ŠPJ)Mgr. Dana Margenova - zástupkyňa riaditeľa (SJL, RUJ)
dana.margenova@soaza.skMgr. Juraj Mýtny (GEO, TEV)
mytny@soaza.skMgr. Andrea Mikulová (NEJ)
mikulova@soaza.skIng. Monika Reichenbachová (NEJ, OP - ekonomické)

Ing. Ivana Adamovová (OP - ekonomické)
adamovova@soaza.sk

Ing. Anna Šarlinová (OP - ekonomické)
sarlinova@soaza.skIng. Martina Štomfaiová, PhD. (OP - ekonomické)
stomfaiova@soaza.skIng. Martina Dírerová (OP - cestovný ruch)Mgr. Lucia Stupňanová (SJL, OBN)


Mgr. Matúš Dobeš - výchovný poradca (GEO, ANJ)
dobes@soaza.sk


Mgr. Monika Horváthová (SJL, OBN)


Nepedagogickí zamestnanci školy:

Mgr. Eva Molovčáková - asistentka riaditeľa, tajomníčka
sekretariat@soaza.skZuzana Elzerová - manažér kurzov a projektov
projekty@soaza.sk


Erika Tavačiaková - školníčka