Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Po cestách necestách Žilinského kraja II

Bližšie informácie o súťaži

Súkromná obchodná akadémia po úspešnom pilotnom ročníku pripravuje  druhé pokračovanie súťaže pod názvom Po cestách necestách Žilinského kraja II. Podujatie je zamerané na zvýšenie informovanosti žiakov o pamiatkach a osobitostiach nášho regiónu, zároveň podporuje rozvíjanie kreativity, originality či logického myslenia a podnecuje spoluprácu v skupine viacerých žiakov. Súťaž bude prebiehať nasledovne: 

  1. Účastníci musia vytvoriť 3-členné družstvo a musia byť žiakmi ôsmeho alebo deviateho ročníka. Skupina môže pozostávať zo  žiakov oboch ročníkov a zároveň jednu školu môže reprezentovať viacero teamov.
  2. Súťažiacich musí výchovný poradca prihlásiť a to záväzným zaslaním prihlášky najneskôr do 07.10. 2016 na adresu Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, 010 01 Žilina. Zároveň je na obálku nutné uviesť HESLO: Po cestách necestách II.  Prihláška je k dispozícii na stiahnutie aj na stránke školy priamo pod týmto príspevkom.
  3. Podujatie sa bude konať 13. 10. 2016 o 8:00 v priestoroch Súkromnej obchodnej akadémie, kde sa dostavia všetky teamy spolu s pedagogickým dozorom v čase od 7:30 do 8:00. Pre všetkých účastníkov bude zabezpečené občerstvenie a obed.

4.      Obsah súťaže je zložený z troch bodovaných disciplín:

·         Pásmo spomienok: prezentácia na max. 10 – 15 min, kde žiaci predstavia cez spomienky občana svojej obce zvolenú historickú udalosť.

·         Zoči-voči: kvíz zložený z viacerých oblastí cestovného ruchu Žilinského kraj

·         Po cestách necestách, hra na spôsob Človeče, počas ktorej môžu žiaci využiť nielen vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, ale aj svoj športový talent. 

5.  Súťažiace družstvá môžu požiadať o pomoc učiteľa geografie či pripraviť sa na účasť vlastnými silami prostredníctvom literatúry (bedekre Žilinského kraja, publikácie múzeí a občianskych združení) či stránok zaoberajúcich sa cestovným ruchom na Slovensku a v Žilinskom kraji (napr. Národný portál cestovného ruchu Slovenskej republiky - http://slovakia.travel/, portál krajskej organizácie cestovného ruchu- http://zilinskyturistickykraj.sk/). Zároveň je nutné, aby pri vypracovaní prezentácie konzultovali zvolenú historickú udalosť s občanom obce, nakoľko je dôležité zachovať charakter disciplíny.  

6.      Účastníci budú súťažiť o prvé, druhé a tretie miesto, pričom hlavným lákadlom pre víťaza môže byť balíček, ktorý zahŕňa dve hodiny v termálnom vodnom svete SPA APHRODITE v Rajeckých Tepliciach, obed v reštaurácii v Rajeckých Tepliciach a, samozrejme, dopravu do Rajeckých Teplíc a späť pre všetkých členov teamu a výchovného poradcu/ pedagogického zamestnanca. Ďalšie dve miesta budú odmenené vecnými cenami.

7.      Ak potrebujete detailnejšie informácie o priebehu súťaže, môžete kontaktovať koordinátorku súťaže Mgr. Ladňákovú (ladnakova@soaza.sk), ktorá rada odpovie na prípadné otázky.

Veríme, že súťaž zvýši záujem detí o potenciál cestovného ruchu Žilinského kraja, čím budeme spoločne zachovávať prírodné a kultúrne dedičstvo našich predkov. Už teraz sa tešíme sa na Vašu účasť.  

 


prihláškaprihláška
PDF dokument, veľkosť 284 kB

Plagát II. ročníkPlagát II. ročník
PDF dokument, veľkosť 4 139 kB