Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Erasmus + 2015 - 2017 / Sprievodca a slovník

GUIDEBOOK

Vďaka tomuto multikulturálnemu projektu sa naučili naši študenti medzinárodne spolupracovať a aplikovať do svojej komunikácie aj odborné termíny. Jeden z výstupov projektu je viacjazyčný odborný slovník obchodnej angličtiny, kde môže čitateľ nájsť terminológiu z projektom riešených oblastí: podnikateľský plán, teambuilding, manažment a marketing a personalistika. Zároveň aj študenti v spolupráci s pedagógmi vytvorili  knižného sprievodcu, ktorý jednotlivé témy detailne rozoberá a tak dáva návod, ako je s nimi možné pracovať v praxi. Oba tieto dokumenty sú dostupné pod týmto článkom. 

YES-GuidebookYES-Guidebook
PDF dokument, veľkosť 3 803 kB

glossary TOPglossary TOP
PDF dokument, veľkosť 800 kB