Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Erasmus+ KA1 (2016 - 2018) / Fotogaléria / Diseminácia / 05.09.2016 START na začiatku roka 2016/17

START na začiatku

Dňa 5.9.2016 bol predstavený projekt START pri slávnostnom otvorení nového školského roka 2016/2017 pred pedagógmi, žiakmi a rodičmi. Mgr. Stanislava Baránková ich informovala v krátkej Powerpointovej prezentácii o cieľoch projektu, účastníkoch, kurzoch a hlavne o prínosoch tohto projektu. Po absolvovaní kurzov troma účastníčkami v lete 2016 bola dňa 6.9.2016 vytvorená nástenka pri zborovni, ktorá žiakom, rodičom a ostatným pedagógom pri vstupe do zborovne predstavuje daný projekt START. 
Untitled 211026-11029-11041-11039-11046-11040-11045-11047-11048-11052-11054-11055-