Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Erasmus+ KA1 (2016 - 2018) / Semináre a workshopy / 15. 11. 2016 IKT v edukácii

IKT v edukácii

Dňa 15.11. 2016 sa konal na pôde vysielajúcej organizácie vzdelávací seminár pre pedagógov našej školy s cieľom ukázať netradičné spôsoby vyučovania a šíriť skúseností získané absolvovaním zahraničných mobilít. Pedagogickému zboru školy boli predstavené Mgr. Baránkovou a Mgr. Ladňákovou rôzne aplikácie vhodné na vyučovanie a mimoškolské záujmové činnosti, konkrétne Kahoot, Padlet, Emate, Pow Toon, Ether Pad, Tagul a Canva. 
P1180696P1180698P1180699P1180700P1180701P1180702P1180704P1180706P1180708P1180710P1180713P1180715P1180712P1180714Untitled 1