Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / O škole / Rada školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. 
Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.
Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

Rada školy má  11 členov.

Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne podľa plánu zasadnutí.

Z každého zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorú nájdete na stránke školy po prihlásení sa do sekcie Štúdium.


Štatút Rady školyŠtatút Rady školy
DOC dokument, veľkosť 59 kB