Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / O škole / Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci školy:

Mgr. Tomáš Milata - riaditeľ školy (SJL, DEJ)
riaditel@soaza.skMgr. Ivana Kormancová Kopásková, PhD. - zástupkyňa riaditeľa (SJL, OBN)
ivana.kopaskova@soaza.sk


Mgr. Peter Adamov (MAT, INF)
ikt@soaza.sk


Mgr. Vicente Arce (ANJ)
arce@soaza.sk
Mgr. Monika Cabadajová (ANJ, OBN)
cabadajova@soaza.skIng. Eva Kocúrová (OP - ekonomické)
kocurova@soaza.skMgr. Eva Ladňáková (ŠPJ, BIE, PRP, NAB)
ladnakova@soaza.skMgr. Juraj Mýtny (GEO, TEV)
mytny@soaza.skMgr. Andrea Mikulová (NEJ)
mikulova@soaza.skIng. Ivana Adamovová (OP - ekonomické)
adamovova@soaza.sk

Ing. Anna Šarlinová (OP - ekonomické)
sarlinova@soaza.skIng. Martina Štomfaiová, PhD. (OP - ekonomické)
stomfaiova@soaza.skIng. Martina Dírerová (OP - cestovný ruch)
Mgr. Matúš Dobeš - zástupca riaditeľa (GEO, ANJ)
dobes@soaza.sk


Mgr. Monika Horváthová (SJL, OBN)