Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

2. kolo prijímacieho konania

Aktualizované dňa 25. 5. 2017
Riaditeľ SOA oznamuje počet voľných miest po vykonanom zápise a zároveň vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania:

6317 M obchodná akadémia                                                            1

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu                   17

Počet voľných miest bude priebežne aktualizovaný podľa počtu zapísaných uchádzačov. Prihlášku do 2. kola vydáva základná škola. Vyplnenú prihlášku doručí zákonný zástupca na adresu SOA – Jarná 13, Žilina najneskôr do 13. 6. 2017. Prijímacia skúška sa bude konať v utorok 20. 6. 2017 o 8.00 h v sídle školy. Uchádzačov škola na skúšku pozve písomne. Kritériá prijatia sú rovnaké ako v prvom kole (http://www.soaza.sk/sk/prijimanie-na-studium/denne-mrcr).  


Harmonogram maturít 2017

pondelokpondelok
PDF dokument, veľkosť 221 kB
utorokutorok
PDF dokument, veľkosť 216 kB
stredastreda
PDF dokument, veľkosť 217 kB
štvrtokštvrtok
PDF dokument, veľkosť 212 kB

Rozlúčka so štvrtákmi

Takto prebiehala dnešná rozlúčka s našimi štvrtákmi. Prajeme veľa šťastia a pevných nervov na maturitách a nielen na nich.


Noc literatúry 2017


2.AC si výletovala

Pozdrav zo ZOO kontakt


Splavovanie Oravy a Váhu

Vážení rodičia,

 Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že výcvikový kurz  Splavovanie Oravy a Váhu pre študentov 2. ročníka SOAZA sa uskutoční v termíne  29.5.2017 – 31.5.2017 na riekach Orava a Váh s ubytovaním v kempe Tília Gäceľ pri Dolnom Kubíne. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

Viac informácií

Celoštátne kolo Mladý účtovník 2017

S potešením vám oznamujeme výsledky 20. ročníka olympiády Mladý účtovník 2017, kde na treťom mieste sa umiestnila naša Klaudia Patzová. GRATULUJEME!!! viac na stránke: www.kros.sk/olympiada


Školenie animátorov na našej škole


Kremnica a Banská Štiavnica

Exkurzia našich prvákov do Kremnice a Banskej Štiavnice

Severopovažský región v OC Migare

Vitajte v našom regióne!Sme v Mirage a prezentujeme Severopovažský región ...príďte nás pozrieť aj Vy!


Mi rutina diaria

Keď škola nekladie medze aktivite študentov, resp. ako prváci pracujú po španielčine a vytvárajú skvelé práce. S chybami, ale predsa. ĎAKUJEME

Praktická výučba na našej škole

Učíme budúcich sprievodcov stáť na vlastných nohách...

Prejsť na fotogalériu >>>


Naši štvrtáci na exkurzii v Chateau Gbeľany

áno áno..u nás neprebieha výučba len teoreticky,ale aj exkurznou formou.


Prejsť na fotogaleriu >>>

MDŽ na SOAZe a koncert školskej kapely pre naše ženy

Na MDŽ sa na SOAZe skrášľovalo a oslavovalo...


Viac obrázkov vo fotogalérii

Veľký úspech na Speaker´s Corner 2017

Róbert Kresánek, žiak 4.AO triedy, sa dňa 9.2.2017 zúčastnil Speaker´s Corner, prestížnej celoslovenskej súťaže v rečníckom prejave v anglickom jazyku, organizovanej Súkromným gymnáziom v Žiline. Vo svojej kategórii zvíťazil a ako jediný študent SOŠ, v konkurencii s najlepšími slovenskými gymnazistami, sa dostal do finálového kola, kde sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Gratulujeme k výnimočnému výkonu a úspešnému umiestneniu!Spolupráca Katedry spojov so strednými školami v regióne dostala ďalší rozmer

Na naplnenie úlohy rozvíjania spolupráce medzi strednými a vysokými školami, s cieľom pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie, sa realizovala na Katedre spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej UNIZA) v spolupráci so Súkromnou obchodnou akadémiou v Žiline (ďalej SOAZA)
Viac informácií

Rozvrh pre externé štúdium

rozvrh externe 16-17 2. polrokrozvrh externe 16-17 2. polrok
PDF dokument, veľkosť 105 kB

2 % daní z príjmov

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti SOA,

prostredníctvom Občianskeho združenia Maják pri SOA môžete poukázať 2% z daní z príjmov, ktoré  budú v plnej výške použité na rozvoj  školy a podporu vzdelávania.

Údaje potrebné do daňového priznania:

IČO: 42217806 
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Maják pri Súkromnej obchodnej akadémii
Sídlo: Jarná 13, 010 01 Žilina

Zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ:

- požiadajte zamestnávateľa o vypísanie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane",
- vypíšte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy" (tlačivo je v sekcii škola, aktuality, OZ Maják)
Obe tlačivá doručte na daňový úrad alebo do SOA.

Ďakujeme !

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmovPotvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov
DOC dokument, veľkosť 18 kB
vyhlasenievyhlasenie
DOC dokument, veľkosť 19 kB

Pišqworky

Oblastné kolo pIšQworiek na naše škole 


Erasmus na SOAZE


výherca súťaže

Denisa Divišová sa stáva výherkyňou súťaže k 20. výročiu školy
a získava poukaz do SPA Afrodite v Rajeckých Tepliciach v hodnote 34 EUR

Jej správna odpoveď:
SÚKROMNÁ OBCHODNÁ AKADÉMIA JARNÁ 13 OSLÁVI 20. NARODENINY

Srdečne gratulujeme20 rokov našej SOAZY


plán exkurzií

Plán exkurzií 2016_17Plán exkurzií 2016_17
PDF dokument, veľkosť 303 kB

Zmena organizácie vyučovania

Zmena nadobudne platnosť od utorka 27. 9. 2016
Hodina začiatok   koniec prestávka
1. hodina 7:50 - 8:35 5 min.
2. hodina 8:40 - 9:25 10 min.
3. hodina 9:35 - 10:20 10 min.
4. hodina 10:30 - 11:15 5 min.
5. hodina 11:20 - 12:05 30 min.
6. hodina 12:35 - 13:20 10 min.
7. hodina 13:30 - 14:15 5 min.
8. hodina 14:20 - 15:05  

Rozvrh externého štúdia pre IV. A

rozvrh externe 16-17 1. polrokrozvrh externe 16-17 1. polrok
PDF dokument, veľkosť 103 kB

Rekapitulácia šk. roka 2015/2016


Erasmus + in Greece by Michaela Bahr


"Rozbehni sa"

10.3. sa žiaci 3.AO zúčastnili workshopu v "Rozbehni sa !" ,v rámci projektu "Najlepší nápad" ,ktorý podporuje nápady stredoškolákov.
20160310_10080220160310_09030820160310_09000120160310_095747

krátke video o našej škole


rekapitulácia skoro zabudnutého šk. roka 2014/2015


Už aj naša žiacka rada má svoju stránku

Všetky udalosti a aktivity Žiackej školskej rady v minulom a tomto školskom roku si odteraz môžete pozrieť na stránke:

                                  https://www.facebook.com/soaza123