Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

Zmena organizácie vyučovania

Zmena nadobudne platnosť od utorka 27. 9. 2016
Hodina začiatok   koniec prestávka
1. hodina 7:50 - 8:35 5 min.
2. hodina 8:40 - 9:25 10 min.
3. hodina 9:35 - 10:20 10 min.
4. hodina 10:30 - 11:15 5 min.
5. hodina 11:20 - 12:05 30 min.
6. hodina 12:35 - 13:20 10 min.
7. hodina 13:30 - 14:15 5 min.
8. hodina 14:20 - 15:05  

kurz Ochrana života a zdravia 3. AO

Vážení rodičia,

       Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že kurz  Ochrana života a zdravia pre študentov  III.AO  OA SOAZA sa uskutoční v termíne  5.10. – 7.10.2016 na Oravskej priehrade v zariadení Ranč u Edyho. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

Viac informácií

kurz Ochrana života a zdravia

Vážení rodičia,

       Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že kurz  Ochrana života a zdravia pre študentov  III.BO  OA SOAZA sa uskutoční v termíne  3.10. – 5.10.2016 na Oravskej priehrade v zariadení Ranč u Edyho. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

Viac informácií

Súťaž ECHO k 20. výročiu školy


Milí súťažiaci,

splnením 5 úloh vytvoríte vetu, ktorú s kontaktnými údajmi pošlete:
na korešpondenčnom lístku na adresu SOA, Jarná 13, 010 01 Žilina
alebo
mailom na mailovú adresu dana.margenova@soaza.sk

Výherca bude vylosovaný dňa 7. 11. 2016, jeho meno uverejníme v ECHU 17. 11. 2016 a na webovej stránke školy.

Súťažné otázkySúťažné otázky
PDF dokument, veľkosť 283 kB

Rozvrh externého štúdia pre IV. A

rozvrh externe 16-17 1. polrokrozvrh externe 16-17 1. polrok
PDF dokument, veľkosť 103 kB

Oznam: kurz Vysokohorskej turistiky

Zamka oznamZamka oznam
PDF dokument, veľkosť 195 kB

Rekapitulácia šk. roka 2015/2016


Erasmus + in Greece by Michaela Bahr


Prázdniny končia :-( , hurááá do školy! Ako na to?

Milí študenti, kolegovia, rodičia,

slávnostné otvorenie školského roku vypukne v telocvični v pondelok 5. septembra o 8.30 h. Nechali sme vás trochu dlhšie pospať, tak, prosím, buďte dochvíľni ;-).

Na otvorení školského roka uvidíte:
  • príhovor riaditeľa
  • retrospektívu minulého roka v krátkom filme
  • vyhodnotíme prieskum medzi žiakmi a výsledky maturity
  • predstavíme nové posily pedagogického zboru
  • prezradíme, ako oslávime 20-tku školy
  • dozviete sa, kam budeme cestovať a kedy a koho hostiť
Prváci sa zoznámia s triednymi profesormi a začnú prvý z troch nasledujúcich dní, počas ktorých budú objavovať SOAZU :-)

Vyučovanie podľa rozvrhu začne v utorok 6. septembra, potvrdenia o návšteve školy sa vydávajú na sekretariáte školy denne od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 14.30. V prípade neprítomnosti pani tajomníčky na sekretariáte, potvrdenia bude vydávať ekonómka školy na 1. poschodí v bloku A.

Tešíme sa na vás :-) 


Komisonálne skúšky 2015/2016

komisionálne skúšky 2.polrok 2015-2016 DENNÉ  ...komisionálne skúšky 2.polrok 2015-2016 DENNÉ ŠTÚDIUM
PDF dokument, veľkosť 211 kB
komisionálne skúšky 2.polrok 2015-2016 EX ...komisionálne skúšky 2.polrok 2015-2016 EXTERNÉ ŠTÚDIUM
PDF dokument, veľkosť 204 kB

"Rozbehni sa"

10.3. sa žiaci 3.AO zúčastnili workshopu v "Rozbehni sa !" ,v rámci projektu "Najlepší nápad" ,ktorý podporuje nápady stredoškolákov.
20160310_10080220160310_09030820160310_09000120160310_095747

2% Z DANÍ Z PRÍJMOV

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti SOA,

prostredníctvom Občianskeho združenia Maják pri SOA môžete poukázať 2% z daní z príjmov, ktoré  budú v plnej výške použité na rozvoj  školy a podporu vzdelávania.

Údaje potrebné do daňového priznania:

IČO: 42217806 
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Maják pri Súkromnej obchodnej akadémii
Sídlo: Jarná 13, 010 01 Žilina

Zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ:

- požiadajte zamestnávateľa o vypísanie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane",
- vypíšte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy" (tlačivo je v sekcii škola, aktuality, OZ Maják)
Obe tlačivá doručte na daňový úrad alebo do SOA.

Ďakujeme !


krátke video o našej škole


rekapitulácia skoro zabudnutého šk. roka 2014/2015


Skvelá správa!!!

SKVELÁ SPRÁVA NA ÚVOD ŠKOLSKÉHO ROKA!!! 
Naši študenti budú cestovať najmenej ďalšie 2 roky. Nový výmenný mobilitný projekt bol schválený. Partnerské krajiny: Poľsko, Turecko, Nemecko, Španielsko, Grécko! Už v októbri hosťujeme našich partnerov v Žiline!

Už aj naša žiacka rada má svoju stránku

Všetky udalosti a aktivity Žiackej školskej rady v minulom a tomto školskom roku si odteraz môžete pozrieť na stránke:

                                  https://www.facebook.com/soaza123


Témy ročníkových projektov - 2. ročníkTémy ročníkových projektov - 2. ročník
XLS dokument, veľkosť 106 kB
Témy ročníkových projektov - 1. ročník (1) ...Témy ročníkových projektov - 1. ročník (1)
XLS dokument, veľkosť 99 kB

!!!POZOR ZAČÍNAME!!! Kurzy cudzích jazykov 2015/2016 + ÚPLNE NOVÉ REKVALIFIKAČNÉ, AKREDITOVANÉ KURZY MŠVVaŠ SR

Viac v sekcií kurzy