Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

Veľký úspech na Speaker´s Corner 2017

Róbert Kresánek, žiak 4.AO triedy, sa dňa 9.2.2017 zúčastnil Speaker´s Corner, prestížnej celoslovenskej súťaže v rečníckom prejave v anglickom jazyku, organizovanej Súkromným gymnáziom v Žiline. Vo svojej kategórii zvíťazil a ako jediný študent SOŠ, v konkurencii s najlepšími slovenskými gymnazistami, sa dostal do finálového kola, kde sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Gratulujeme k výnimočnému výkonu a úspešnému umiestneniu!Spolupráca Katedry spojov so strednými školami v regióne dostala ďalší rozmer

Na naplnenie úlohy rozvíjania spolupráce medzi strednými a vysokými školami, s cieľom pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie, sa realizovala na Katedre spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej UNIZA) v spolupráci so Súkromnou obchodnou akadémiou v Žiline (ďalej SOAZA)
Viac informácií

Rozvrh pre externé štúdium

rozvrh externe 16-17 2. polrokrozvrh externe 16-17 2. polrok
PDF dokument, veľkosť 105 kB

Polročné prázdniny

Drahí priatelia, 3. 2. 2017 (piatok) máme polročné prázdniny. 
Nástup do školy je 6. 2. 2017 (pondelok).

Externé štúdium

Začiatok 2. polroka externého štúdia bude v sobotu 4. 2. 2017 o 8:00 hod.

2 % daní z príjmov

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti SOA,

prostredníctvom Občianskeho združenia Maják pri SOA môžete poukázať 2% z daní z príjmov, ktoré  budú v plnej výške použité na rozvoj  školy a podporu vzdelávania.

Údaje potrebné do daňového priznania:

IČO: 42217806 
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Maják pri Súkromnej obchodnej akadémii
Sídlo: Jarná 13, 010 01 Žilina

Zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ:

- požiadajte zamestnávateľa o vypísanie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane",
- vypíšte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy" (tlačivo je v sekcii škola, aktuality, OZ Maják)
Obe tlačivá doručte na daňový úrad alebo do SOA.

Ďakujeme !

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmovPotvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov
DOC dokument, veľkosť 18 kB
vyhlasenievyhlasenie
DOC dokument, veľkosť 19 kB

Pišqworky

Oblastné kolo pIšQworiek na naše škole 


Erasmus na SOAZE


výherca súťaže

Denisa Divišová sa stáva výherkyňou súťaže k 20. výročiu školy
a získava poukaz do SPA Afrodite v Rajeckých Tepliciach v hodnote 34 EUR

Jej správna odpoveď:
SÚKROMNÁ OBCHODNÁ AKADÉMIA JARNÁ 13 OSLÁVI 20. NARODENINY

Srdečne gratulujeme20 rokov našej SOAZY


plán exkurzií

Plán exkurzií 2016_17Plán exkurzií 2016_17
PDF dokument, veľkosť 303 kB

Zmena organizácie vyučovania

Zmena nadobudne platnosť od utorka 27. 9. 2016
Hodina začiatok   koniec prestávka
1. hodina 7:50 - 8:35 5 min.
2. hodina 8:40 - 9:25 10 min.
3. hodina 9:35 - 10:20 10 min.
4. hodina 10:30 - 11:15 5 min.
5. hodina 11:20 - 12:05 30 min.
6. hodina 12:35 - 13:20 10 min.
7. hodina 13:30 - 14:15 5 min.
8. hodina 14:20 - 15:05  

Rozvrh externého štúdia pre IV. A

rozvrh externe 16-17 1. polrokrozvrh externe 16-17 1. polrok
PDF dokument, veľkosť 103 kB

Rekapitulácia šk. roka 2015/2016


Erasmus + in Greece by Michaela Bahr


"Rozbehni sa"

10.3. sa žiaci 3.AO zúčastnili workshopu v "Rozbehni sa !" ,v rámci projektu "Najlepší nápad" ,ktorý podporuje nápady stredoškolákov.
20160310_10080220160310_09030820160310_09000120160310_095747

krátke video o našej škole


rekapitulácia skoro zabudnutého šk. roka 2014/2015


Už aj naša žiacka rada má svoju stránku

Všetky udalosti a aktivity Žiackej školskej rady v minulom a tomto školskom roku si odteraz môžete pozrieť na stránke:

                                  https://www.facebook.com/soaza123


Témy ročníkových projektov - 2. ročníkTémy ročníkových projektov - 2. ročník
XLS dokument, veľkosť 106 kB
Témy ročníkových projektov - 1. ročník (1) ...Témy ročníkových projektov - 1. ročník (1)
XLS dokument, veľkosť 99 kB

!!!POZOR ZAČÍNAME!!! Kurzy cudzích jazykov 2015/2016 + ÚPLNE NOVÉ REKVALIFIKAČNÉ, AKREDITOVANÉ KURZY MŠVVaŠ SR

Viac v sekcií kurzy