Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

harmonogram maturít

PondelokPondelok
PDF dokument, veľkosť 208 kB
UtorokUtorok
PDF dokument, veľkosť 203 kB
StredaStreda
PDF dokument, veľkosť 209 kB
ŠtvrtokŠtvrtok
PDF dokument, veľkosť 207 kB
PiatokPiatok
PDF dokument, veľkosť 205 kB

2. kolo prijímacieho konania - vyhlásenie

AKTUALIZOVANÉ 25. 5. 2016

V súlade s § 66 ods. 7 Zákona NR SR o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy riaditeľ školy rozhodol o vypísaní 2. kola prijímacích skúšok na obsadenie nenaplnených miest do 1. ročníka v školskom roku  2016/2017 v študijných odboroch:

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu                    6 voľných miest

6317 M obchodná akadémia                                                          8 voľných miest

Prihlášky na štúdium vydáva a potvrdzuje základná škola, zákonný zástupca uchádzača doručí vyplnenú prihlášku na adresu Súkromnej obchodnej akadémie v Žiline osobne alebo poštou najneskôr do 10. júna 2016. Na prijímaciu skúšku škola pozve uchádzačov písomne, kritériá prijímania sú totožné s 1. kolom prijímacieho konania a sú prístupné na tejto webovej stránke.

Prijímacia skúška z matematiky a zo slovenského jazyka sa uskutoční v utorok 21. júna 2016 o 8:00 h v sídle školy. Výsledky škola zverejní na svojom webe v ten istý deň o 14:00 h.

Sledujte webovú stránku, počet voľných miest budeme priebežne aktualizovať!


výcvikový kurz Splavovanie Oravy a Váhu

 Vážení rodičia,

  Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že výcvikový kurz  Splavovanie Oravy a Váhu pre študentov 2. ročníka SOAZA sa uskutoční v termíne  30.5.2016 – 1.6.2016 na riekach Orava a Váh s ubytovaním v kempe Tília Gäceľ pri Dolnom Kubíne. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:


Viac informácií

Výsledky prijímacieho konania

Rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium si po vyhodnotení prijímacieho konania príde vyzdvihnúť na sekretariáte školy zákonný zástupca uchádzača o s o b n e v pondelok 16. a v utorok 17. mája 2016 v čase od 7.30 h do 16.30 h. V týchto dňoch bude zároveň prebiehať zápis do 1. ročníka na šk. rok 2016/2017. Zákonný zástupca uchádzača prinesie so sebou zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Bez zápisného lístka nemôže byť uchádzač zapísaný! Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v SŠ, je neplatné!
Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa podáva u riaditeľa Súkromnej obchodnej akadémie v Žiline, Jarná 13.

Výsledky  Obchodná akadémiaVýsledky Obchodná akadémia
PDF dokument, veľkosť 259 kB
Výsledky  MRCRVýsledky MRCR
PDF dokument, veľkosť 236 kB

"Rozbehni sa"

10.3. sa žiaci 3.AO zúčastnili workshopu v "Rozbehni sa !" ,v rámci projektu "Najlepší nápad" ,ktorý podporuje nápady stredoškolákov.
20160310_10080220160310_09030820160310_09000120160310_095747

2% Z DANÍ Z PRÍJMOV

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti SOA,

prostredníctvom Občianskeho združenia Maják pri SOA môžete poukázať 2% z daní z príjmov, ktoré  budú v plnej výške použité na rozvoj  školy a podporu vzdelávania.

Údaje potrebné do daňového priznania:

IČO: 42217806 
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Maják pri Súkromnej obchodnej akadémii
Sídlo: Jarná 13, 010 01 Žilina

Zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ:

- požiadajte zamestnávateľa o vypísanie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane",
- vypíšte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy" (tlačivo je v sekcii škola, aktuality, OZ Maják)
Obe tlačivá doručte na daňový úrad alebo do SOA.

Ďakujeme !


Rozvrh pre externe štúdium 2015/2016 2. polrok

II. A. rozvrh externe 15-16 2. polrokII. A. rozvrh externe 15-16 2. polrok
PDF dokument, veľkosť 58 kB
III. A rozvrh externe 15-16 2. polrokIII. A rozvrh externe 15-16 2. polrok
PDF dokument, veľkosť 59 kB
IV. AN rozvrh externe 15-16 2. polrokIV. AN rozvrh externe 15-16 2. polrok
PDF dokument, veľkosť 67 kB

krátke video o našej škole


PLÁNY EXKURZIÍ PRE VŠETKY ROČNÍKY DENNÉHO ŠTÚDIA 2015/2016

Plán exkurzií 15-16 OAPlán exkurzií 15-16 OA
PDF dokument, veľkosť 369 kB
Plán exkurzií 15-16 CRPlán exkurzií 15-16 CR
PDF dokument, veľkosť 200 kB

Žiacka školská rada má harmonogram aktivít v novom šk. roku

Plán aktivit ŽŠR na rok 2015 2016Plán aktivit ŽŠR na rok 2015 2016
DOC dokument, veľkosť 15 kB

Žiacka školská rada

V piatok 4.9.2015 bol schválený nový štatút Žiackej školskej rady.
Štatút žiackej školskej rady 2015_16Štatút žiackej školskej rady 2015_16
PDF dokument, veľkosť 147 kB

rekapitulácia skoro zabudnutého šk. roka 2014/2015


Skvelá správa!!!

SKVELÁ SPRÁVA NA ÚVOD ŠKOLSKÉHO ROKA!!! 
Naši študenti budú cestovať najmenej ďalšie 2 roky. Nový výmenný mobilitný projekt bol schválený. Partnerské krajiny: Poľsko, Turecko, Nemecko, Španielsko, Grécko! Už v októbri hosťujeme našich partnerov v Žiline!

Už aj naša žiacka rada má svoju stránku

Všetky udalosti a aktivity Žiackej školskej rady v minulom a tomto školskom roku si odteraz môžete pozrieť na stránke:

                                  https://www.facebook.com/soaza123


Témy ročníkových projektov - 2. ročníkTémy ročníkových projektov - 2. ročník
XLS dokument, veľkosť 106 kB
Témy ročníkových projektov - 1. ročník (1) ...Témy ročníkových projektov - 1. ročník (1)
XLS dokument, veľkosť 99 kB

!!!POZOR ZAČÍNAME!!! Kurzy cudzích jazykov 2015/2016 + ÚPLNE NOVÉ REKVALIFIKAČNÉ, AKREDITOVANÉ KURZY MŠVVaŠ SR

Viac v sekcií kurzy