Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

Rodičovské združenie

RADA ŠKOLY                                   štvrtok 27. 9. 2018          15:00 h                učebňa B1

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE            štvrtok 27. 9. 2018          16:30 h                telocvičňa

 

Zriaďovateľ školy – Pro scholaris, O. Z. a riaditeľ školy zvolávajú dňa 27. 9. 2018 mimoriadne zasadnutie Rady školy (27. 9. 2018 o 15:00 h, učebňa B1) a mimoriadne Rodičovské združenie (27. 9. 2018 o 16:30 h , telocvičňa).

Predmetom zasadnutí bude prezentácia návrhov riešenia novovzniknutej situácie, ktorá vyplynula zo zmeny vlastníka školskej budovy.

PROGRAM ZASADNUTIA:

1)     Rámcová informácia o doterajšom zmluvnom vzťahu školy a vlastníka budovy.

2)     Predstavenie navrhovaných zmien a ich ekonomických dopadov v súvislosti s návrhom novej nájomnej zmluvy predloženej novým vlastníkom budovy dňa 6. 9. 2018.

3)     Oboznámenie s obsahom listu Advokátskej kancelárie Malich zastupujúcej vlastníka budovy doručeného škole dňa 11. 9. 2018 a s odpoveďou školy na tento list.

4)     Predloženie návrhov riešenia vzniknutej situácie.

5)     Diskusia.

6)     Prijatie uznesení.

Vzhľadom na závažnosť obsahu rokovania, ako aj vzhľadom na významné dopady prijatých uznesení na ďalšie fungovanie školy si dovoľujeme požiadať o aktívnu účasť všetkých členov Rady školy na zasadnutí Rady školy a všetkých rodičov na následnom Rodičovskom združení.

S úctou

                                                                                                                      Mgr. Tomáš Milata, v.r.

                                                                                                                      riaditeľ


kurz Vysokohorskej turistiky

Vážení rodičia,

 Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že výcvikový kurz  Vysokohorskej turistiky a základov horolezectva pre študentov 4. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris sa uskutoční v termíne 1.10.2018 – 5.10.2018 na Zamkovského chate vo Vysokých Tatrách. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

Viac informácií

kurz Jazdy na koni a jachtingu

Vážení rodičia,

       Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že výcvikový kurz  Jazdy na koni a jachtingu pre študentov 3. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris sa uskutoční v termíne 1.10.2018 – 5.10.2018 na Oravskej priehrade v zariadení Ranč u Edyho. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

Viac informácií

Rozhovor riaditeľa našej školy pre TASR

Celý rozhovor a VIDEO nájdete TU


Erasmus +

Milí žiaci 1. ročníka,

v stredu, 12.9.2018, sa počas triednickej hodiny (11:20-12:10) uskutoční v IPC výberové konanie účastníkov mobilít v rámci Erasmus+ do Bulharska a španielska.

Pripravte si stručnú (elektronickú) prezentáciu, ktorá zahŕňa informácie:
1. o sebe
2. zdôvodnenie, prečo sa chcem zapojiť do projektov Erasmus+
3. ktorý projekt preferujem (ELS, WISH, FITS)
4. predstaviť vlastný prínos - čím môžem/dokážem prispieť ku projektom (predstavenie vlastných zručností/možností, napr. tvorba grafických a iných materiálov, hosťovanie zahraničných študentov a pod.)

Celé výberové konanie bude realizované v anglickom jazyku vrátane samotného prezentovania žiakmi!

Pre bližšie info ku projektom kontaktujte týchto pedagógov:
Mgr. Ladňáková (ELS) - ladnakova@soaza.sk 
Mgr. Dobeš (WISH) - dobes@soaza.sk 
Mgr. Kostka Mikulová (FITS) - mikulova@soaza.sk

Využite jedinečnú šancu cestovať na SSOŠ Pro scholaris a príďte!

Tešíme sa na vás a vaše prezentácie!


Koniec šk. roka 2017/2018


Pro scholaris privítala pani predsedníčku ŽSK

V utorok 5. 6. 2018 sa na pôde Súkromnej SOŠ Pro scholaris uskutočnila beseda s pani predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erikou Jurinovou. V prvej časti besedy sme pani predsedníčke ŽSK predstavili školu, jej študijné programy, európske projekty Erasmus +, do ktorých sa Pro scholaris úspešne zapája už niekoľko rokov a tiež rôznorodé mimoškolské aktivity. Pani predsedníčka ŽSK priblížila študentom svoje pôsobenie na politickej scéne Slovenska a jej cestu do regionálnej politiky. Vysvetlila tiež hlavné ciele rozvoja ŽSK na najbližšie obdobie a v závere návštevy odpovedala na zvedavé otázky študentov. Radi by sme aj touto cestou vyslovili pani Ing. Jurinovej poďakovanie za zaujímavú diskusiu a užitočne strávený čas. Držíme palce, aby sa jej plán priblížiť úrad ŽSK reálnym potrebám obyvateľov Žilinského kraja podarilo úspešne naplniť.


Rozlúčka so štvrtákmi


Beseda footshop

Dňa 7. 5. nás svojou návštevou poctil Ing. Peter Hajduček - zakladateľ footshopu. Strávili sme spolu príjemne popoludnie počas ktorého nám priblížil svoje podnikanie a predstavil marketingové stratégie, ktoré radia jeho spoločnosť medzi top lídrov v predaji tenisiek. Footshop nie je len predajňa tenisiek, ale angažuje sa aj v rôznych projektoch určených pre mladých ľudí.


2 % z daní

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašich daní prostredníctvom

Občianskeho združenia Maják pri Súkromnej SOŠ Pro scholaris.
Získané peniaze budú v plnej výške využité na rozvoj našej školy, na podporu vzdelávania, mimoškolských a telovýchovných aktivít žiakov.

Pre ďalšie informácie kliknite sem...


Learn2code spovedali riaditeľa

Celý rozhovor s riaditeľom na blogu learn2code si môžete prečítať v tejto časti


learn2code

Skvelá správa zo včera! Začíname spolupracovať s najlepšou vzdelávacou firmou v oblasti IT technológií na Slovensku. Naši žiaci absolvujú vybrané kurzy a získajú certifikát priamo od Learn2code. Kurzy budú zaradené priamo do vyučovania. Viac už čoskoro!


krátke video o našej škole