Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Kontakt

Kontakt

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Jarná 13, 010 01 Žilina
  • bankové spojenie: VÚB, a.s.
  • č.účtu: SK47 0200 0000 0026 3079 9151
  • BIC: SUBASKBX
  • IČO: 36137430
  • DIČ: 2022866824
  • kód školy: 036137430

Trieda Forma štúdia Variabilné
symboly
1. AO Denní Žilina 25151611
1. AC Denní Žilina 25151621
2. AO Denní Žilina 25151612
2. AC Denní Žilina 25151622
2. BO Denní Žilina 25151612
2. A Ext. Žilina 25151632
3. AO Denní Žilina 25151613
3. AC Denní Žilina 25151623
3. A Ext. Žilina 25151633
4. AO Denní Žilina 25151614
4. AC Denní Žilina 25151624
4. AN Ext. Žilina 25151634

Vedenie školy

Riaditeľ: Mgr. Tomáš Milata
tel.: +421 41 700 2 700
mobil: +421 902 930 201

Zástupca riaditeľa: Ing. Ján Leľak, PhD.
tel.: +421 41 700 2 701
mobil: +421 903 740 530

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Dana Margenová
tel.: +421 41 700 2 701
e-mail: dana.margenova@soaza.sk

Asistentka riaditeľa: Mgr. Eva Molovčáková
tel./fax: +421 41 700 2 701

Ekonomické oddelenie:Elena Kuricová
tel.: +421 41 700 2 701

Manažérka kurzov a projektov:Zuzana Tkáčiková
mobil: +421 903 551 992
e-mail: projekty@soaza.sk

Výchovný poradca: Mgr. Matúš Dobeš
e-mail: dobes@soaza.sk 
Konzultácie:
Na základe osobného, telefonického alebo mailového dohovoru.

Možnosť kontaktu:
041/7002701

Úlohy a poslanie VP:
Zabezpečuje komplexný poradenský servis pre študentov, rodičov a kolegov.

 


Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie do SOA sú archivované po dobu 12 mesiacov. Po tomto termíne budú osobné údaje skartované v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.