Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Kontakt

Kontakt

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Jarná 13, 010 01 Žilina
  • bankové spojenie: VÚB, a.s.
  • č.účtu: SK47 0200 0000 0026 3079 9151
  • BIC: SUBASKBX
  • IČO: 36137430
  • DIČ: 2022866824
  • kód školy: 656112

Trieda Variabilný
symbol
1. AO 25181911
1. AC 25181921
1. ISS 25181931
2 AO 25181912
2 AC 25181922
3 AO 25181913
3 AC 25181923
4 AO 25181914
4 AC 25181924

Vedenie školy

Riaditeľ: Mgr. Tomáš Milata
tel.: +421 41 700 2 700
mobil: +421 902 930 201

Zástupca riaditeľa: Ing. Ján Leľak, PhD.
tel.: +421 41 700 2 701
mobil: +421 903 740 530

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Dana Margenová
tel.: +421 41 700 2 701
e-mail: dana.margenova@soaza.sk

Asistentka riaditeľa: Mgr. Eva Molovčáková
tel./fax: +421 41 700 2 701

Ekonomické oddelenie:Elena Kuricová
tel.: +421 41 700 2 701

Manažérka kurzov a projektov:Zuzana Elzerová
mobil: +421 910 592 969
e-mail: projekty@soaza.sk

Výchovný poradca: Mgr. Matúš Dobeš
e-mail: dobes@soaza.sk 
Konzultácie:
Na základe osobného, telefonického alebo mailového dohovoru.

Možnosť kontaktu:
041/7002701

Úlohy a poslanie VP:
Zabezpečuje komplexný poradenský servis pre študentov, rodičov a kolegov.

 


Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie  sú archivované po dobu 6 mesiacov. Po tomto termíne budú osobné údaje skartované v zmysle Súboru opatrení vnútorného predpisu školy a v súlade s nariadením EÚ GDPR o ochrane osobných údajov zo dňa 30.04.2018.