Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Prijímanie na štúdium / Manažment regionálneho CR

Denné štúdium MRCR

Podmienky prijatia uchádzačov o 4-ročné denné štúdium študijného odboru Služby v cestovnom ruchu nájdete v tomto dokumente:

Kriteria MRCR_ 23-24Kriteria MRCR_ 23-24
PDF dokument, veľkosť 422 kB

SkVP - MRCR - vseobecna castSkVP - MRCR - vseobecna cast
PDF dokument, veľkosť 954 kB

Kriteria SCR_ 24-25Kriteria SCR_ 24-25
PDF dokument, veľkosť 259 kB