Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Prijímanie na štúdium / Manažment regionálneho CR

Denné štúdium MRCR

Podmienky prijatia uchádzačov o 4-ročné denné štúdium študijného odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu nájdete v tomto dokumente:

Kriteria MRCR 20-21_coronaKriteria MRCR 20-21_corona
PDF dokument, veľkosť 534 kB

Príloha č. 1_potvrdenie o nástupePríloha č. 1_potvrdenie o nástupe
DOC dokument, veľkosť 18 kB