Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Prijímanie na štúdium / Informačné systémy a služby

Denné štúdium IS

Podmienky prijatia uchádzačov o 4-ročné denné štúdium študijného odboru Informačné systémy a služby nájdete v tomto dokumente:

Kriteria ISS_ 23-24Kriteria ISS_ 23-24
PDF dokument, veľkosť 415 kB

ŠkVP - ISS - vseobecna castŠkVP - ISS - vseobecna cast
PDF dokument, veľkosť 694 kB

Kriteria ISS_ 24-25Kriteria ISS_ 24-25
PDF dokument, veľkosť 258 kB