Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Prijímanie na štúdium / Obchodná akadémia

Denné štúdium OA

Podmienky prijatia uchádzačov o 4-ročné denné štúdium študijného odboru Obchodná akadémia nájdete v tomto dokumente:

Kriteria OA_ 23-24Kriteria OA_ 23-24
PDF dokument, veľkosť 416 kB

SkVP - OA - vseobecna castSkVP - OA - vseobecna cast
PDF dokument, veľkosť 1 029 kB

Kriteria OA_ 24-25Kriteria OA_ 24-25
PDF dokument, veľkosť 260 kB