Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Aktuality

EČ a PFIČ MS2023

Vážení rodičia, milí študenti,

maturitné skúšky (EČ a PFIČ MS2023) prebiehajú v dňoch 14.-16.3.2023 a preto v prílohe nájdete rozpis školských udalostí na tieto dni. Podrobnejšioe informácie nájdete v nastavených udalostiach pre jednotlivé triedy v EduPage (dozorkonajúci pedagógovia a pod.).

Ďakujeme za pochopenie.
Exkurzie 14.-16.3.2023

harmonogram 14. 12. 2022

Program na 14.12.2022Program na 14.12.2022
PDF dokument, veľkosť 404 kB

Deň otvorených dverí

SSOŠ Pro scholaris pripravila pestrý program plný zaujímavých a netradičných aktivít pre záujemcov o štúdium a ich rodičov. Srdečne pozývame na Deň otvorených dverí v stredu 16. novembra v čase od 9:00 do 17:00h!


SAAIC – Erasmusplus SK

Tak a je to tu! Získali sme Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie!!!!! Naša škola patrí medzi TOP školy v Európe, ktoré sa zapojili do programu Erasmus+. Túto cenu si pôjdeme prevziať priamo do Bruselu 26.10.2022.

pozri viac >>>


ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA POZNÁVACIEHO ZÁJAZDU

Organizačné zabezpečenie ChorvátskoOrganizačné zabezpečenie Chorvátsko
PDF dokument, veľkosť 299 kB

sociálne štipendium

sociálne-štipendium-2022_2023sociálne-štipendium-2022_2023
PDF dokument, veľkosť 527 kB

Školská jedáleň

Vážení rodičia, žiaci,

obedy v školskej výdajnej jedálni sa budú vydávať od 08. 09. 2022. Cena stravného lístka je 1,81 €.
Stravu prosíme uhradiť na číslo účtu: SK39 0200 0000 0041 9072 5456. Do poznámky uvádzajte meno, priezvisko a triedu žiaka.

Zajtra si už žiaci môžu vyzdvihnúť lístky u p. Jančíkovej a následne si opečiatkovať lístok na štvrtok. Je potrebné predložiť doklad o úhrade stravných lístkov.

Vážení rodičia, vážení žiaci,

pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) treba predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (Príloha č. 1).
Keďže škola  používa EduPage, Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete v časti Žiadosti a vyhlásenia – prosíme Vás o vyplnenie a odoslanie. V prípade problému s prihlásením sa na EduPage, posielame tlačivo  v prílohe tejto správy (Príloha č. 1).
Ak žiak nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, je potrebné  umiestniť ho do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon"), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.
Príloha č. 1Príloha č. 1
PDF dokument, veľkosť 144 kB

Začiatok šk. roka 2022/2023

Milí študenti,

začiatok školského roka sa uskutoční v pondelok, 5.9.2022 o 8:30. Doneste si svoje učebnice z predchádzajúceho školského roka, bude prebiehať odovzdávanie starých, resp. preberanie nových učebníc. Stretnete sa priamo v učebniach so svojimi triednymi p. učiteľkami. Prvý deň v škole potrvá približne do 11:30. Obedy ešte nie sú k dispozícii.

Tu je rozpis nového členenia učební:

I.IS (ISS) – 404
I.AC (OA a MRCR) – 403
II.IS (ISS) – 412 B
II.AC (OA a MRCR) – 412 A
III.IC (ISS a MRCR) – 402
III.AC (OA) – 413
IV.AO (OA a ISS) – 405
IV.AC (MRCR a ISS) – 416

Tešíme sa na vás!

Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole prijímacieho konania

OA - web - po 2. koleOA - web - po 2. kole
PDF dokument, veľkosť 397 kB

Výsledky prijímacieho konania - 3. 6. 2022 AKTUALIZOVANÉ !!!

OA - web - po odvolaní 5 (1)OA - web - po odvolaní 5 (1)
PDF dokument, veľkosť 407 kB
MRCR - web - po odvolaní 3MRCR - web - po odvolaní 3
PDF dokument, veľkosť 406 kB
ISS - web - po odvolaní 3ISS - web - po odvolaní 3
PDF dokument, veľkosť 420 kB

2. kolo prijímacieho konania

2. kolo PS - podmienky_2022 2. kolo PS - podmienky_2022
PDF dokument, veľkosť 418 kB

prípravné kurzy

Bezplatný a dobrovoľný prípravný kurz na prijímacie skúšky bude prebiehať PREZENČNE v dňoch 12. 4., 13. 4., 20. 4. a 21. 4. vždy od 15.00 h do 16.30 h v budove školy na 4. poschodí.

Za absolvovanie celého prípravného kurzu získava uchádzač ďalších 8 bodov v prijímacom konaní.

 


účelové cvičenie

Dňa 15.03.2022 (v utorok) sa uskutoční pre žiakov 1. až 3. ročníka účelové cvičenie.

Stretnutie žiakov a vyučujúcich bude: o 8.30 hod pred hlavnou železničnou stanicou v Žiline.

Je potrebné prísť v športovom oblečení, ako aj vo vhodnej nepremokavej športovej obuvi vhodnej aj do blata pre vykonávanie športových aktivít a turistiky. Z dôvodu možnej zmeny počasia- chlad, dážď, vietor a iné, je potrebné byť dostatočne teplo oblečený a mať aj nepremokavú ochranu. Vzhľadom na dĺžku konania cvičenia odporúčame si so sebou zobrať aj vodu a potrebné množstvo jedla..

Účasť žiaka je povinná.


Deň otvorených dverí - štvrtok 3.2.2022 od 9:00 do 17:00h.

Zoznámte sa s učiteľmi, žiakmi a študijnými odbormi, vyskúšajte si tvorivé vyučovanie, prijímačkové testy, programovanie Lego robota a mnoho ďalších zaujímavých aktivít.
DOD sa koná v režime OTP - zaočkovaný alebo prekonaný, alebo s AG testom nie starším ako 48h (môže byť aj samotest).
Tešíme sa na vás!

Kritériá prijatia

Kriteria MRCR_ 22-23Kriteria MRCR_ 22-23
PDF dokument, veľkosť 415 kB
Kriteria ISS_ 22-23Kriteria ISS_ 22-23
PDF dokument, veľkosť 413 kB
Kriteria OA_22-23Kriteria OA_22-23
PDF dokument, veľkosť 409 kB

Školský semafor od 26.11.2021

Vážení rodičia, učitelia, žiaci,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že dňa 26. 11. 2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Aktualizovanú verziu nájdete na webovom sídle

www.minedu.sk/skolsky-semafor

a zároveň ho prikladáme aj v prílohe tejto správy.

Osobitne upozorňujeme na zmenu súvisiacu s karanténou žiakov:

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Školský semafórŠkolský semafór
PDF dokument, veľkosť 849 kB

Slávnostné otvorenie školského roka o 8:30 2. 9. 2021

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpr ...Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti
PDF dokument, veľkosť 161 kB

Vážení rodičia, milí žiaci,

na webstránke školy a v prílohe tejto správy nájdete zverejnené potrebné informácie ohľadom COVID-19 semaforu pre stredné školy stanovujúce podmienky nástupu do školy a to dňa 02.09.2021. Sú to nariadenia a odporúčania ministerstva školstva.
Povinnosti rodičovPovinnosti rodičov
DOC dokument, veľkosť 2 007 kB
Návod na použitie samodiagnostického testuNávod na použitie samodiagnostického testu
PDF dokument, veľkosť 1 376 kB
Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť C ...Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť COVID-19
PDF dokument, veľkosť 679 kB
20487 (1)20487 (1)
DOC dokument, veľkosť 21 kB
2048820488
DOC dokument, veľkosť 23 kB

Oznam

Vydávanie potvrdení o návšteve školy
Vážení rodičia, milí žiaci,
úradné hodiny pre vydávanie potvrdení o návšteve školy pre účely MHD, vlakovej dopravy a pod. sú nasledovné:

PONDELOK-PIATOK (23.-27.8.2021) od 9:00 do 12:00 v kancelárii Inkluzívneho tímu v budove SSOŠ Pro scholaris, 4. posch., prvé dvere vpravo.

DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE POKRAČUJE

Pro scholalis, o. z., zriaďovateľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris, po vzájomnej dohode s vedením školy, po konzultácii so zástupcami odboru školstva ŽSK a po posúdení podmienok návratu do školských lavíc uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva č. 32/2020 zo dňa 4. 12. 2020 (https://www.minedu.sk/data/att/18095.pdf) s poľutovaním oznamuje, že

škola v súčasnosti nemá vytvorené reálne podmienky na znovuotvorenie prezenčného vyučovania podľa dikcie vyššie uvedenej vyhlášky.

Najmä nie je zrejmé kto, kedy, akým spôsobom a z akých finančných prostriedkov zabezpečí pretestovanie žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov.

Vzhľadom na fakt, že do vianočných prázdnin ostávajú len 2 týždne, a aj v prípade bezproblémovej a logisticky dobre zvládnutej organizácie pretestovania v zmysle platnej vyhlášky by celý proces trval najmenej 5 – 7 dní, nevidíme otvorenie školy ešte pred vianočnými prázdninami ako zmysluplné a efektívne, a preto zotrvávame v doterajšom dištančnom vzdelávaní.

Je nám to úprimne ľúto a dúfame, že sa v triedach stretneme čo najskôr v novom roku.

Mgr. Tomáš Milata


Olympiáda ANJ

Milí priatelia, radi by sme Vám sprostredkovali výsledky školského kola Olympiády z anglického jazyka, ktorá sa aj napriek súčasnej situácii uskutočnila online formou. Medzi najúspešnejších študentov v písomnej aj ústnej časti patria: Gérecová Lenka 4.AC - 1.miesto, Alexander Bučo 1.IC - 2.miesto a Michal Šubert 3.AC - 3.miesto. Srdečne gratulujeme.

Dávame do pozornosti voľné učebne počas vyučovania

Študovne počas voľných VH - 2020-2021

Hodnotenie PISA žiakov našej školy 2018

sprava_skola_0108024_mat-pages-8-11sprava_skola_0108024_mat-pages-8-11
PDF dokument, veľkosť 823 kB

Slávnostné ukončenie šk. roka

Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční 30. 6. 2020 o 9:00 v triedach.


Certifikát animátora

NOVINKA!Študuj cestovný ruch u nás, absolvuj školenie a prax v CK Wachuba, ktorá je náš dlhoročný partner a získaj CERTIFIKÁT ANIMÁTORA VOĽNÉHO ČASU.


Splav 2020

Vážení rodičia,

 Dovoľujeme si  Vám oznámiť, že výcvikový kurz  Splavovanie Oravy a Váhu pre študentov 2. ročníka SSOŠ Pro scholaris sa uskutoční v termíne  22.6.2020 – 24.6.2020 na riekach Orava a Váh. Kurz bude organizovaný formou dennej dochádzky. Doprava je zabezpečená osobnými autami. Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti nasledujúce informácie:

Viac informácií

Inkluzívny tím

Školský podporný tím

Mgr. Michaela Papučíková, školský špeciálny pedagóg
mail: m.papucikova@gmail.com

Mgr. Zuzana Dvorská, školský psychológ
tel. 0909 238 378, mail: zuu.dvorska@gmail.com

Ing. Eva Ščerbáková, PhD, pedagogický asistent

mail: eva.scerbakova@gmail.com

Mgr. Anna Paukovčeková, pedagogický asistent a vedúca ŠPT

annaajaniglosova@gmail.com 0917 496 151

Ivana Jančíkováasistent učiteľa

ivusosuti@gmail.com 0907 843 147

Mgr. Monika Horváthová, výchovný poradca a koordinátor prevencie

horvathova007@gmail.com 0905 126 806


Kam po strednej


Mikulášska kvapka krvi

Dňa 05. 12. 2019 sa na našej škole uskutočnila akcia s názvom Mikulášska kvapka krvi. Zúčastnilo sa 21 darcov, menovite:

Adriána Hurtajová, Sarah Bohdalová, Lenka Dupkalová, Denisa Divišová, Lenka Gérecová, Ivana Šutiaková, Klaudia Trnovcová, Stanislava Jakubčíková, Natália Kubalová, Aneta Pastorková, Adriana Mudráková, Nina Lulková, Anita Zavadzanová, Barbora Veverčíková, Janka Lamlechová, Martina Palková, Tatiana Kadašiová, Daniel Ftorek, Roman Turčan, Juraj Mýtny, Juraj Solár.

Všetkým darcom v mene celej školy a v mene NTS Žilina ďakujeme.


Imatrikulačný ples


MSI Prestige roadshow

Na Pro scholaris zavítala MSI Prestige roadshow. Študenti si v rámci podujatia mohli vyskúšať najnovšie produkty značky MSI a zasúťažiť o rôzne ceny.
Viac fotiek TU
 


Erasmus + v Bratislave

2. októbra 2019 sa pán riaditeľ, Mgr. Tomáš Milata a koordinátor projektu WISH, Mgr. Matúš Dobeš, zúčastnili výnimočnej udalosti Erasmus+ v Bratislave, aby účastníkom kontaktného seminára z 20 európskych krajín prezentovali výsledky projektových aktivít a ukážky dobrej praxe ako jediná stredná škola z celého Slovenska!


Futurikon

Naší študenti odboru ISS za spoznávaním nových možností v oblasti vedy a techniky na Žilinskej univerzite, kde si ich zároveň mohli vyskúšať a otestovať na vlastnom reálnom i virtuálnom svete. 


SŤAHUJEME SA?

Áno, od 1. augusta 2019 škola mení svoje sídlo. Sťahovanie bude prebiehať počas júla 2019.

KAM?

Na 3. poschodie Spojenej školy v Žiline - Bytčici

Nová adresa školy od 1. augusta 2019 bude:

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica

PREČO?

Jednoducho preto, lebo je to výhodnejšie pre všetkých. Konkrétne:

·         Prevádzkové náklady nižšie o 1/2.

·         Nájom nižší o 2/3.

·         Veľká telocvičňa na loptové hry.

·         Vonkajšie ihrisko na loptové hry.

·         Plne vybavená veľká posilňovňa.

·         V jedálni priamo v škole obed s dvoma jedlami na výber.

·         Bufet priamo v škole.

·         Žalúzie na oknách tried.

·         Od 14. novembra 2019 pripojenie na internet cez optický kábel.

·         Všetci pod jednou strechou bez nutnosti prechádzať vonkajšími prechodmi.

·         Dopravná dostupnosť:

o   DPMŽ autobus linka č. 22 – 100 m od školy,

o   zastávka prímestskej dopravy – 100 m od školy,

o   železničná stanica Bytčica – 9 min. chôdze od školy,

ČO SA ZMENÍ?

·         Všetko vnútorné vybavenie tried ostáva.

·         Vyučovanie začne o 8:00, časy hodín budú takéto:

hodina

Od

Do

1

8:00

8:45

2

8:50

9:35

3

9:45

10:30

4

10:40

11:25

obed

11:25

11:55

5

11:55

12:40

6

12:45

13:30

7

13:40

14:25

 

·         Od 1. 8. 2019 sa rušia pevné telefónne linky 041/700 2 700 (1). Platné zostávajú telefónne čísla 0902 930 201 – riaditeľ a 0903 740 530 – zástupca.

·         Weby www.proscholaris.sk a www.soaza.sk zostávajú bezo zmeny, rovnako Facebook školy.

·         Všetky mailové adresy uvedené v kontaktoch zostávajú bezo zmeny.

AKO MÔŽETE POMÔCŤ?

V priebehu júla 2019 sa v nových priestoroch uskutočňuje rekonštrukcia – oprava strechy, nové dievčenské WC, nové rozvody elektriny a internetu, opravy podláh, rekonštrukcia vstupných dverí, maľovanie... Súčasne prebieha v starých priestoroch príprava na sťahovanie – demontáž zariadenia a odpredaj prebytočného majetku.

Vítame každú formu pomoci. Časť žiakov a rodičov ochotných pomôcť so sťahovaním sa už registrovala cez triednych učiteľov a budú oslovení telefonicky, keď bude jasný 1. termín prevozu nábytku. Zatiaľ je na 99% dohodnutý termín sobota 13. 7. od 8:00, kedy máme objednané nákladné auto.

Pomôcť môžete takto:

·         Registrujte sa mailom na riaditel@soaza.sk . V maile uveďte meno, priezvisko, telefonický kontakt a dátumy, kedy môžete prísť pomôcť. Budeme vás kontaktovať podľa potreby.

·          Ak máte možnosť poskytnúť auto (dodávku, nákladné) na prevoz nábytku volajte 0902 930 201 – riaditeľ, alebo pošlite mail na riaditel@soaza.sk .

·         Sledujte Facebook školy https://www.facebook.com/S%C3%BAkromn%C3%A1-SO%C5%A0-Pro-scholaris-%C5%BDilina-64144252427/?ref=bookmarkszdieľajte ponuku prebytočného majetku na odpredaj za symbolické ceny.

ĎAKUJEME ZA POMOC A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE V NOVÝCH PRIESTOROCH 2. SEPTEMBRA!


16-ročný Denis na návšteve v ESETe alebo ako sa oplatí opýtať sa


Žilinčanka Martina spolutvorí medzinárodny projekt Silver Legacy, s ktorým postúpila v Hult Prize


Rodáčka zo Žiliny Martina Zvolenská aktuálne študuje na Hult International Business School v San Franciscu, ktorá patrí medzi popredné školy v business odbore na svete. V marci spolu s ďalšími piatimi kolegami z rôznych kútov sveta úspešne absolvovala regionálne kolo súťaže Hult Prize, ceny za sociálne podnikanie.
Celý článok nájdete kliknutím na tento odkaz.

2 % z daní

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,prosíme Vás o poukázanie 2% z Vašich daní prostredníctvom

Občianskeho združenia Maják pri Súkromnej SOŠ Pro scholaris.
Získané peniaze budú v plnej výške využité na rozvoj našej školy, na podporu vzdelávania, mimoškolských a telovýchovných aktivít žiakov.

Pre ďalšie informácie kliknite sem...


Lyžiarsky 1. AC v skratke


Lyžiarsky 1. AO 2019


Speaker’s Corner 2019

Naša študentka Janka Meszárosová, z 1. ročníka (I. AC) sa prebojovala do finále celoslovenskej sútaže v rečníckom prejave v anglickom jazyku Speaker’s Corner 2019 a získala nádherné 1. miesto v karegorii Juniors. Gratulujeme!


ŽENSKÁ HOKEJOVÁ REPREZENTÁCIA DO 18 ROKOV

Žilinčanky a hráčky klubu MsHKM Žilina Nikola Nemčeková spolu s Martinou Vrbinskou pomohli ženskej hokejovej reprezentácii do 18 rokov k historickému výsledku. Stali sa majsterkami sveta A-skupiny 1.divízie, čím pomohli Slovensku k postupu do elitnej kategórie MS. Tento turnaj sa uskutočnil v rakúskom meste Radenthein. Na celkový triumf v Rakúsku potrebovali v nedeľu 13.januára 2019 zdolať v riadnom hracom čase rovesníčky z Nemecka, zvíťazili nad nimi hladko 5:1.


Advent v Krakowe

Žiaci 2. a 3. ročníka sa zúčastnili v piatok, 14.12.2018, zahraničnej exkurzie s názvom Advent v Krakowe. Navštívili sme nielen známy hrad Wawel s renesančným nádvorím, ale aj katedrálu, historickú ulici Grodzka, Rynek Glówny so Sukiennicami a stredoveké opevnenie - Barbakan.


Mikuláš

Sv. Mikuláš (alebo aj Santa Claus) zavítal ku nám do školy aj s anjelmi, čertmi a elfami. Ďakujeme Žiackej školskej rade a Školskej kapele za príjemný čas!


Rozhovor riaditeľa našej školy pre TASR

Celý rozhovor a VIDEO nájdete TU


Erasmus +

Milí žiaci 1. ročníka,

v stredu, 12.9.2018, sa počas triednickej hodiny (11:20-12:10) uskutoční v IPC výberové konanie účastníkov mobilít v rámci Erasmus+ do Bulharska a španielska.

Pripravte si stručnú (elektronickú) prezentáciu, ktorá zahŕňa informácie:
1. o sebe
2. zdôvodnenie, prečo sa chcem zapojiť do projektov Erasmus+
3. ktorý projekt preferujem (ELS, WISH, FITS)
4. predstaviť vlastný prínos - čím môžem/dokážem prispieť ku projektom (predstavenie vlastných zručností/možností, napr. tvorba grafických a iných materiálov, hosťovanie zahraničných študentov a pod.)

Celé výberové konanie bude realizované v anglickom jazyku vrátane samotného prezentovania žiakmi!

Pre bližšie info ku projektom kontaktujte týchto pedagógov:
Mgr. Ladňáková (ELS) - ladnakova@soaza.sk 
Mgr. Dobeš (WISH) - dobes@soaza.sk 
Mgr. Kostka Mikulová (FITS) - mikulova@soaza.sk

Využite jedinečnú šancu cestovať na SSOŠ Pro scholaris a príďte!

Tešíme sa na vás a vaše prezentácie!


Koniec šk. roka 2017/2018


Pro scholaris privítala pani predsedníčku ŽSK

V utorok 5. 6. 2018 sa na pôde Súkromnej SOŠ Pro scholaris uskutočnila beseda s pani predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erikou Jurinovou. V prvej časti besedy sme pani predsedníčke ŽSK predstavili školu, jej študijné programy, európske projekty Erasmus +, do ktorých sa Pro scholaris úspešne zapája už niekoľko rokov a tiež rôznorodé mimoškolské aktivity. Pani predsedníčka ŽSK priblížila študentom svoje pôsobenie na politickej scéne Slovenska a jej cestu do regionálnej politiky. Vysvetlila tiež hlavné ciele rozvoja ŽSK na najbližšie obdobie a v závere návštevy odpovedala na zvedavé otázky študentov. Radi by sme aj touto cestou vyslovili pani Ing. Jurinovej poďakovanie za zaujímavú diskusiu a užitočne strávený čas. Držíme palce, aby sa jej plán priblížiť úrad ŽSK reálnym potrebám obyvateľov Žilinského kraja podarilo úspešne naplniť.


Rozlúčka so štvrtákmi


Beseda footshop

Dňa 7. 5. nás svojou návštevou poctil Ing. Peter Hajduček - zakladateľ footshopu. Strávili sme spolu príjemne popoludnie počas ktorého nám priblížil svoje podnikanie a predstavil marketingové stratégie, ktoré radia jeho spoločnosť medzi top lídrov v predaji tenisiek. Footshop nie je len predajňa tenisiek, ale angažuje sa aj v rôznych projektoch určených pre mladých ľudí.


Learn2code spovedali riaditeľa

Celý rozhovor s riaditeľom na blogu learn2code si môžete prečítať v tejto časti


learn2code

Skvelá správa zo včera! Začíname spolupracovať s najlepšou vzdelávacou firmou v oblasti IT technológií na Slovensku. Naši žiaci absolvujú vybrané kurzy a získajú certifikát priamo od Learn2code. Kurzy budú zaradené priamo do vyučovania. Viac už čoskoro!


krátke video o našej škole