Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Bankové spojenie

bankové spojenie

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica
  • bankové spojenie: VÚB, a.s.
  • č.účtu: SK47 0200 0000 0026 3079 9151
  • BIC: SUBASKBX
  • IČO: 36137430
  • DIČ: 2022866824
  • kód školy: 656112
Trieda Variabilné ODBOR
symboly 2021/2022
1. AO 212211 Obchodná akadémia
1. AC 212221 Cestovný ruch
1. ISS 212231 Informačné systémy
2. AO 212212 Obchodná akadémia
2. AC 212222 Cestovný ruch
2. ISS 212232 Informačné systémy
3. AO 212213 Obchodná akadémia
3. AC 212223 Cestovný ruch
3. ISS 212233 Informačné systémy
4. AO 212214 Obchodná akadémia
4. AC 212224 Cestovný ruch
4. ISS 212234 Informačné systémy
Rozdelenie AÚ podľa tried 2020/2021
Trieda ANALYT. ÚČET 384 Variabilné
symboly
1. AO 101 25202111
1. AC 101 25202121
1. ISS 101 25202131
2 AO 102 25202112
2 AC 102 25202122
2. ISS 102 25202132
3 AO 103 25202113
3 AC 103 25202123
3. ISS 103 25202133
4 AO 115 25202114
4 AC 115 25202124


Stravné:    

od 8.10.2019 č. účtu, kde sa posielajú výhradne platby za stravné: 

SK39 0200 0000 0041 9072 5456 – žiaci budú na tento účet platiť iba za stravné lístky žiakov, nie školné!