Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Bankové spojenie

bankové spojenie

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica
  • bankové spojenie: VÚB, a.s.
  • č.účtu: SK47 0200 0000 0026 3079 9151
  • BIC: SUBASKBX
  • IČO: 36137430
  • DIČ: 2022866824
  • kód školy: 656112
 šk. rok  2022/2023      
 
Ročník    Základné  Variabilné
ODBOR  školné  symboly
1.  OA        540,00    222311
1.  MRCR        660,00    222312
1.  ISS        660,00    222313
2. OA        540,00    222321
2. MRCR        660,00    222322
2.  ISS        660,00    222323
3.  OA        540,00    222331
3.  MRCR        660,00    222332
3.  ISS        660,00    222333
4.  OA        540,00    222341
4.  MRCR        660,00    222342
4.  ISS        660,00    222343Stravné:    

od 8.10.2019 č. účtu, kde sa posielajú výhradne platby za stravné: 

SK39 0200 0000 0041 9072 5456 – žiaci budú na tento účet platiť iba za stravné lístky žiakov, nie školné!