Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Bankové spojenie

bankové spojenie

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Jarná 13, 010 01 Žilina
  • bankové spojenie: VÚB, a.s.
  • č.účtu: SK47 0200 0000 0026 3079 9151
  • BIC: SUBASKBX
  • IČO: 36137430
  • DIČ: 2022866824
  • kód školy: 656112
Trieda Variabilný
symbol
1. AO 25181911
1. AC 25181921
1. ISS 25181931
2 AO 25181912
2 AC 25181922
3 AO 25181913
3 AC 25181923
4 AO 25181914
4 AC 25181924