Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Kontakt

Kontakt

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica
  • bankové spojenie: VÚB, a.s.
  • č.účtu: SK47 0200 0000 0026 3079 9151
  • BIC: SUBASKBX
  • IČO: 36137430
  • DIČ: 2022866824
  • kód školy: 656112
 
 šk. rok  2023/2024      
 
Ročník    Základné  Variabilné
ODBOR  školné  symboly
1.  OA      792,00    232411
1.  MRCR      792,00    232412
1.  ISS      792,00    232413
2. OA      540,00    232421
2. MRCR      660,00    232422
2.  ISS      660,00    232423
3.  OA      540,00    232431
3.  MRCR      660,00    232432
3.  ISS      660,00    232433
4.  OA      540,00    232441
4.  MRCR      660,00    232442
4.  ISS      660,00    232443Stravné:    

od 8.10.2019 č. účtu, kde sa posielajú výhradne platby za stravné: 

SK39 0200 0000 0041 9072 5456 – žiaci budú na tento účet platiť iba za stravné lístky žiakov, nie školné!

Vedenie školy

Riaditeľ: Mgr. Tomáš Milata
mobil: +421 902 930 201

Zástupca riaditeľa: Mgr. Matúš Dobeš
mobil: +421 903 740 530

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Ivana Kormancová Kopásková, PhD.

Ekonomické oddelenie:Ing. Martina Zborovančíková
tel.: +421 911 121 622

Manažérka kurzov a projektov:Jana Gežová
mobil: +421 910 592 969
e-mail: projekty@soaza.sk

Výchovný poradca: Mgr. Monika Horváthová
mobil: +421 905 126 806
e-mail: 
Konzultácie:
Na základe osobného, telefonického alebo mailového dohovoru.

 


Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sú archivované po dobu 6 mesiacov. Po tomto termíne budú osobné údaje skartované v zmysle Súboru opatrení vnútorného predpisu školy a v súlade s nariadením EÚ GDPR o ochrane osobných údajov zo dňa 30.04.2018.