Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Darovanie 2 % dane

2 % z daní

Dovoľujeme si poprosiť zamestnancov, žiakov, rodičov a sympatizantov našej školy

o poukázanie 2 % dane za rok 2021 pre rozvoj školy prostredníctvom

Občianskeho združenia Maják pri SSOŠ Pro scholaris,

registrovaného na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-37561-2.

Číslo bankového účtu OZ Maják pri SSOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina -Bytčica, IČO: 42217806:

SK53 0200 0000 0043 6652 6355

Prosíme o identifikáciu Vašej platby priamo na daňovom priznaní alebo na tlačive Vyhlásenia o poukázaní 2 % dane za rok 2021.

Dovoľujeme si poprosiť zamestnancov, žiakov, rodičov a sympatizantov našej školy

o poukázanie 2 % dane za rok 2021 pre rozvoj školy prostredníctvom

Občianskeho združenia Maják pri SSOŠ Pro scholaris,

registrovaného na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-37561-2.

Číslo bankového účtu OZ Maják pri SSOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina -Bytčica, IČO: 42217806:

SK53 0200 0000 0043 6652 6355

Prosíme o identifikáciu Vašej platby priamo na daňovom priznaní alebo na tlačive Vyhlásenia o poukázaní 2 % dane za rok 2021.

ĎAKUJEME


V2Pv20_Potvrdenie zamestnávateľaV2Pv20_Potvrdenie zamestnávateľa
PDF dokument, veľkosť 36 kB

VYHLASENIE 2021 2% dane editovatelneVYHLASENIE 2021 2% dane editovatelne
PDF dokument, veľkosť 149 kB