Súkromná obchodná akadémia Žilina
/ Škola / Darovanie 2 % dane

2 % z daní

Dovoľujeme si poprosiť zamestnancov, žiakov, rodičov a sympatizantov našej školy

o poukázanie 2 % dane za rok 2023 pre rozvoj školy prostredníctvom

Občianskeho združenia Pro scholaris,

registrovaného na Ministerstve vnútra SR Evidenčné číslo NCRpo:7228/2023.

Číslo bankového účtu OZ Pro scholaris, Matičné Námestie 2847/3A, 02201 Čadca,

IČO: 42224187:

SK4483700000006211048829, Oberbank AG

Prosíme o identifikáciu Vašej platby priamo na daňovom priznaní alebo na tlačive Vyhlásenia o poukázaní 2 % dane za rok 2023.

2 % dane za rok 2023.

Ďakujeme!!!


V2Pv20_Potvrdenie-zamestnavatela 2V2Pv20_Potvrdenie-zamestnavatela 2
PDF dokument, veľkosť 36 kB

Vyhlasenie-2024Vyhlasenie-2024
PDF dokument, veľkosť 127 kB